top of page
Interpunct Traducciones Jurídicas
logo-interpunct.png

03 Traducció jurídica

Interpunct oferix traduccions a més de 20 idiomes de tota mena de documents jurídics realitzades per professionals experts o traduccions certificades per traductors jurats nomenats pel Ministeri d'Afers exteriors d'Espanya. 

Este servei inclou l'enviament de la documentació per missatger o correu urgent.

Pot encarregar-nos la traducció oficial de:

Les traduccions jurades s'entreguen en paper i contenen la signatura i el segell del traductor jurat que acrediten que la traducció és fidel a l'original. 


Per a encarregar les seues traduccions, només ha d'enviar-nos els seus originals escanejats per correu i li farem arribar la traducció jurada en paper per correu postal urgent o per missatger.

jurídica

• Partides de naixement
• Actes matrimonials
• Factures
• Certificacions
• Contractes
• Sentències
• Escriptures notarials, etc

Interpunct Traduccions

bottom of page